Bőrtípus kereső

BaByliss - Jótállási feltételek


Tisztelt Fogyasztó, bízunk benne, hogy az Ön által megvásárolt készülék folyamatosan az Ön megelégedésére fog működni. Ennek ellenére az alábbi fontos tudnivalókra hívjuk fel a figyelmét.

1. A jótállási jogokat a fogyasztási cikk tulajdonosa érvényesítheti, feltéve, hogy fogyasztónak minősül. (Fogyasztó: a gazdasági vagy szakmai tevékenység körén kívül eső célból szerződést kötő személy - Ptk. 685§ d) pont). Amennyiben a fogyasztó bemutatja az ellenérték megfizetését igazoló bizonylatot, úgy a fogyasztói szerződés megkötését bizonyítottnak kell tekinteni a 49/2003.(VII.30.) GKM rendelet 2. § alapján. Mindezek érdekében kérjük tisztelt Vásárlóinkat, hogy őrizzék meg a fizetési bizonylatot is. Áfás számla bemutatása esetén a vásárló nem minősül fogyasztónak, így a jótállás ez esetben nem érvényesíthető.

2. A jótállási határidő kezdete:
A jótállási határidő a fogyasztási cikk fogyasztó részére történő átadás, üzembe helyezésre kötelezett termék esetén az üzembe helyezés napjával kezdődik. A termék kijavítása esetén a jótállás időtartama meghosszabbodik a kijavítás időtartamával.

3. Jótállási idő:
A termék számos különböző alkatrészből állhat és a különböző részekhez különböző jótállási idők kapcsolódhatnak.
A különböző jótállási idők tehát:
- tizenkettő hónap jótállás magára az eszközre, valamint +12, vagy +24 hónap típustól függően az eszköz fő egységére (pl. motor, fűtőpanel) a nem tartós használatra rendelt részek és tartozékok kivételével.
- Hat (6) hónap annak nem tartós használatra rendelt részeire és tartozékaira, amelyek a következők: akkumulátor, adapteres töltő, vágókések, kábelek, borítás, stb.

4. Ez a készülék kizárólag háztartásban, háztartási célra használható, amennyiben erről a használati útmutató, működési leírás, felhasználói kézi-könyv, vagy egyéb dokumentum másképp nem rendelkezik.

5. A jótállási kötelezettség teljesítése az importőrt terheli.

6. A készüléket meghibásodás esetén a jótállási jeggyel valamint a vásárlást igazoló eredeti nyugtával/blokkal együtt juttassa el az alábbi címre (2151 Fót, Keleti Márton u. 7.), vagy a jótállási jegyen feltüntetett javító szolgálatok részére, személyesen vagy postai úton. A postaköltség ez esetben Önt terheli. Utánvéttel feladott készüléket sem a szervizek sem cégünk átvenni nem tud.

7. A fogyasztó jótálláson és szavatosságon alapuló jogai:
Jótállásra, szavatosságra vonatkozó jogszabályok, rendeletek: 151/2003. (IX.22.) Korm. rendelet; Ptk. 685. § e) pont, Ptk. 305. § - 311/A-ig, 49/2003. (VII.30.) GKM rendelet.

8. Jótállási igény nem érvényesíthető:
- A jótállási jegyen történt bármilyen javítás, törlés, vagy átírás, valótlan adatok bejegyzése a jótállási jegy érvénytelenségét vonja maga után.
- A rendeltetésellenes használat elkerülése céljából a termékhez használati (kezelési) útmutatót mellékelnek és kérjük, hogy az abban foglaltakat saját érdekében tartsa be, mert a használati utasításról eltérő használat, kezelés miatt bekövetkezett hiba esetén a készülékért jótállást nem vállalunk.
- Karbantartási munkák elvégzése (tisztítás, levegő - és egyéb szűrőtisztítás, olajozás) a fogyasztó feladatát képezi. Az ilyen okból hibás termék javítási költsége a jótállási időtartamon belül a vásárlót terheli.
- Átalakítás, hibás vagy szakszerűtlen kezelés, helytelen tárolás, elemi kár vagy egyéb nem gyártási eredetű meghibásodás esetén, vagy egyéb a vásárlás után keletkezett okból következett be. (Rendeltetésellenes használat pl.: háztartási gép ipari termelő tevékenységre tör-ténő használata.) Nem vonatkozik a jótállás törött, repedt alkatrészekre és tartozékokra.
- Nem a jótállási jegyen feltüntetett szerviz által a fogyasztási cikken végzett bárminemű beavatkozás esetén.
- A kopó alkatrészek rendeltetésszerű használatából eredő kopása esetén.

9. A készülék hosszú ideig és nem megfelelő körülmények között történő tárolása a fogyasztási cikk műszaki állapotának romlását idézheti elő (pl.: kábeltörés). Ez esetben a készüléket üzembe helyezése előtt át kell vizs-gáltatni a biztonságos üzemeltetés érdekében. Az átvizsgálás költsége szintén nem tartozik a jótállási kötelezettség körébe.
Amennyiben a kijavítás során a szerviz nem helyesen jár el, vevőszolgálatunk az Ön rendelkezésére áll.


Tisztelt Ügyfeleink!

Felhívjuk szíves figyelmüket a következőkre:

• Javításra csak tiszta készüléket veszünk át
• Jótállási időn kívül minden esetben 1500 Ft bevizsgálás díjat számítunk fel
• Árajánlatot 5000 Ft-os javítás díjon felül adunk, ami tartalmazza a bevizsgálási díjat is
• Javított készüléket a javítástól számított 30 napon belül tárolunk díjmentesen, ezek után minden megkezdett nap után 250 Ft tárolási díjat számolunk fel. 90 nap után a szerviz leselejtezheti, vagy értékesítheti a terméket.


Köszönjük megértésüket.
Alveola Kft

Vevőszolgálat elérhetőségei:
e-mail cím: 
Telefon: (06-1) 220-9863/31 mellék
Cím: 2151 Fót, Keleti Márton u. 7.

 

 Garancia feltételei - BaByliss Pro


Tisztelt vásárló, bízunk benne, hogy az Ön által megvásárolt készülék folyamatosan az Ön megelégedésére fog működni. Ennek ellenére az alábbi Fontos Tudnivalókra hívjuk fel a figyelmét.

1. A jótállás csak a vásárlás hitelt érdemlő igazolásával (pl. dátummal és bélyegzővel ellátott számla vagy nyugta megléte esetén) érvényes!
Elveszett jótállási jegyet nem pótolunk!

2. A jótállási határidő kezdete:
A jótállási határidő a cikk vásárló részére történő átadás, vagy üzembe helyezésre kötelezett termék esetén az üzembe helyezés napjával kezdődik.

3. Jótállási idő:
A termék számos különböző alkatrészből állhat és a különböző részekhez különböző jótállási idők kapcsolódhatnak. A különböző jótállási idők tehát:
- tizenkettő (12) hónap a készülék típusától függően magára az eszközre a nem tartós használatra rendelt részek és tartozékok kivételével.
- hat (6) hónap annak nem tartós használatra rendelt részeire és tartozékaira, amelyek a következők: akkumulátor, adapteres töltő, vágókések, kábelek, borítás.

4. Kérjük, hogy a jótállási jegy forgalmazóra vonatkozó adatait töltesse ki a forgalmazóval (forgalmazó neve, címe, termék gyártási száma, vásárlás időpontja).

5. A jótállási igény a jótállási jeggyel érvényesíthető.

6. A jótállás illetékességének helye Budapest, vagy az arra kijelölt hivatalos szervíz. A jótállás nem tartalmazza a hibás termék szervízbe küldési díját, az a vásárlót terheli. A jótállási kötelezettség teljesítése az importőrt terheli.

7. A vásárló a jótállás iránti igényét a forgalmazónál, illetve az importőr által a jótállási jegyen feltüntetett javító szolgálatnál (szerviznél) közvetlenül is érvényesítheti.

8. A vásárló köteles a hiba felfedezése után kifogását haladéktalanul közölni.

9. A készüléket meghibásodás esetén a jótállási jegyen feltüntetett szervizbe kell beszállítani, vagy postán - ha a termék jellege indokolja, akkor törékenyként - elküldeni a jótállási jeggyel. A szervízbe illetve a szervízből történő visszaszállítási költség a vásárlót terheli.
Utánvétellel, vagy portósan feladott készüléket a szerviz átvenni nem tud!


A vásárló jótálláson és szavatosságon alapuló jogai:
Jótállásra, szavatosságra vonatkozó jogszabályok, rendeletek: 151/2003. (IX.22.) Korm. ren-delet; Ptk. 685. § e) pont, Ptk. 305.§ - 311/A-ig, 49/2003. (VII.30) GKM rendelet.

A jótállás a vásárló törvényből eredő jogait nem érinti.

Jótállási igény nem érvényesíthető:

  • A jótállási jegyen történt bármilyen javítás, törlés vagy átírás, valótlan adatok bejegyzése a jótállási jegy érvénytelenségét vonja maga után.
  • A rendeltetésellenes használat elkerülése céljából a termékhez használati (kezelés) útmutatót mellékelnek, és kérjük, hogy az abban foglaltakat saját érdekében tartsa be, mert a használati utasítástól eltérő használat, kezelés miatt bekövetkezett hiba esetén a készülékért jótállást nem vállalunk.
  • Karbantartási munkák elvégzése (tisztítás, levegő- és egyéb szűrőtisztítás, olajozás) a vásárló feladatát képezi. Az ilyen okból hibás termék javítási költsége a jótállási időtartamon belül a vásárlót terheli.
  • Amennyiben a hiba átalakítás, hibás vagy szakszerűtlen kezelés, helytelen tárolás, elemi kár vagy egyéb nem gyártási eredetű meghibásodás esetén, vagy egyéb a vásárlás után keletkezett okból következett be, a garancia érvényét veszti. (Rendeltetésellenes használat pl.: háztartási gép ipari termelő tevékenységre történő használata.)

Nem vonatkozik a jótállás törött, repedt alkatrészekre és tartozékokra.

  • Nem a jótállási jegyen feltüntetett szerviz által a fogyasztási cikken végzett bárminemű beavatkozás esetén.
  • A kopó alkatrészek rendeltetésszerű használatából eredő kopása esetén.


A hosszú ideig és nem megfelelő körülmények között történő tárolása fogyasztási cikk műszaki állapotának romlását idézheti elő. Ez esetben a készüléket üzembe helyezése előtt át kell vizsgáltatni a biztonságos üzemeltetés érdekében.
Az átvizsgálás költsége szintén nem tartozik a jótállási kötelezettség körébe.

A kereskedő a termék eladásakor köteles a jótállási jegyen a készülék számát és típusát egyeztetni, a jótállási jegyet az eladás (üzembehelyezés) keltének feltüntetésével hitelesíteni és azt a vásárlónak átadni.


Tisztelt Ügyfeleink!

 

Felhívjuk szíves figyelmüket a következőkre:

 

  • Javításra csak tiszta készüléket veszünk át
  • Jótállási időn kívül minden esetben 1500 Ft bevizsgálás díjat számítunk fel
  • Árajánlatot 5000 Ft-os javítás díjon felül adunk, ami tartalmazza a bevizsgálási díjat is

• Javított készüléket a javítástól számított 30 napon belül tárolunk díjmentesen, ezek után minden megkezdett nap után 250 Ft tárolási díjat számolunk fel. 90 nap után a szerviz leselejtezheti, vagy értékesítheti a terméket.

 

Köszönjük megértésüket.
Alveola Kft